Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik

unia scalenia
 

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Rzeplin gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 5 688 799,93 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 3 619 782,00 zł.

Obszar wsi Rzeplin wynosi 487,37 ha. Znajduje się tu 982 działki, a prawa właścicielskie przysługują 459 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to listopad 2021 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

Ostatnio zmienianyśroda, 22 sierpień 2018 10:20
Kliknij aby posłuchać tekstu