Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

efrr


Nazwa Programu Operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Czysta energia
Numer i nazwa Działania: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE

Nr projektu: RPPK.03.02.00-18-0027/16
Okres realizacji projektu: 14. 03. 2017 r. – 30. 11. 2018 r.
Wartość projektu: 11 555 760,68 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 694 952,60 zł
Beneficjent: Powiat Jarosławski

Opis i cel projektu:

Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jarosławskiego. W ramach realizacji planowane do podniesienia efektywności energetycznej są budynki oświatowo - wychowawcze: Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Praktycznego - budynek warsztatowy, Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - budynek szkoły i internatu.

Zakres działań inwestycyjnych opracowany został na podstawie audytów energetycznych. W ramach dokonanej oceny efektywności podjęte zostaną m.in. następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją, wymiana źródeł ciepła c.o. docieplenia stropodachu, dachu. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji energetycznej wyniesie 15 569,00 m2. W ramach Odnawialnych źródeł energii w budynkach zastosowane zostaną absorbcyjne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED.

 

Informacje o realizacji zadania:

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3361-kolejne-dwie-umowy-na-unijne-projekty-podpisane

 

http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania

  Kliknij aby posłuchać tekstu Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Czysta energia Numer i nazwa Działania: 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Tytuł projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE Nr projektu: RPPK.03.02.00-18-0027/16 Okres realizacji projektu: 14. 03. 2017 r. – 30. 11. 2018 r. Wartość projektu: 11 555 760,68 zł Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 9 694 952,60 zł Beneficjent: Powiat Jarosławski Opis i cel projektu: Zakres projektu obejmuje działania inwestycyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Jarosławskiego. W ramach realizacji planowane do podniesienia efektywności energetycznej są budynki oświatowo - wychowawcze: Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Praktycznego - budynek warsztatowy, Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - budynek szkoły i internatu. Zakres działań inwestycyjnych opracowany został na podstawie audytów energetycznych. W ramach dokonanej oceny efektywności podjęte zostaną m.in. następujące działania: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z rekuperacją, wymiana źródeł ciepła c.o. docieplenia stropodachu, dachu. Powierzchnia użytkowa budynków poddanych modernizacji energetycznej wyniesie 15 569,00 m2. W ramach Odnawialnych źródeł energii w budynkach zastosowane zostaną absorbcyjne pompy ciepła, panele fotowoltaiczne, oświetlenie LED.   Informacje o realizacji zadania:   http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3361-kolejne-dwie-umowy-na-unijne-projekty-podpisane   http://starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/3698-pieniadze-z-funduszy-europejskich-pozyskane-przez-powiat-jaroslawski-informacja-na-polmetku-obecnego-okresu-finansowania grudzień 16, 2016 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu