Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP
unia scalenia

                                          

                                 "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn", "Jankowice" oraz "Rzeplin".

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice – całkowity koszt operacji - 6 459 436,44 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 4 110 139,00 zł,

Obszar Jankowic wynosi 553,68 ha. Znajduje się tu 1 274 działki ewidencyjne, a prawa właścicielskie do nich przysługują 417 osobom.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105

  Kliknij aby posłuchać tekstu                                                                             Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie   7 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu „Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym trzy z terenu Powiatu Jarosławskiego: „Boratyn, Jankowice oraz Rzeplin.Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Jankowice gmina Chłopice – całkowity koszt operacji - 6 459 436,44 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 4 110 139,00 zł,Obszar Jankowic wynosi 553,68 ha. Znajduje się tu 1 274 działki ewidencyjne, a prawa właścicielskie do nich przysługują 417 osobom.Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec roku 2023. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to sierpień 2022 roku.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105 czerwiec 20, 2018 Etykiety scalenia gruntów Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu