Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP
twoje miejsca loga

 

 „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik.
Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych”


Projekt realizowany przez: Powiat Jarosławski

Partner projektu: Miasto Svidnik

1. Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnik przez odwiedzających i mieszkańców.
Cel ten wpisuje się bezpośrednio w cel szczegółowy 1 osi priorytetowej: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców.

Realizacja tego celu dokona się dzięki wykorzystaniu potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego istniejących w powiecie jarosławskim i Svidniku W projekcie powstaną nowe produkty turystyczne (na bazie zidentyfikowanych atrakcji - obiektów dziedzictwa kulturowego), które będą intensywnie promowane wśród mieszkańców i turystów. Efektem będzie wzrost nieuciążliwej dla środowiska turystyki, która stanie się narzędziem rozwoju lokalnego. Ma to się dokonać bez istotnego zwiększenia ruchu tranzytowego wiodącego przez obszary, na których projekt będzie realizowany. Dzięki nowym produktom turystycznym i akcji promocyjnej upowszechniającej te produkty wśród lokalnych społeczności, a przede wszystkim wśród turystów znajdujących się już na obszarze Karpat nastąpi wydłużenie przeciętnej długości pobytu turystów na obszarze Pogranicza, wzrosną też wartości środków pozostawianych przez nich w lokalnej gospodarce. Nowe produkty turystyczne oparte są na atrakcjach związanych z z zachowanym dziedzictwem kulturowym, w pewnej mierze będą one także stanowić dla zwiedzających alternatywę wobec przeciążonych szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Wzrost ruchu turystycznego nie będzie się zatem wiązał z większym obciążeniem środowiska naturalnego. W zaprezentowany powyżej sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów zaplanowanych na poziomie Programu dla Osi Priorytetowej 1 tj. docenienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza przez mieszkańców i turystów, a także do realizacji celu szczegółowego 1 osi priorytetowej.

Cele szczegółowe:


1. Zwiększenie atrakcyjności Pogranicza Polsko-Słowackiego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie, na bazie istniejących lokalnych atrakcji, nowych produktów turystycznych - szlaków grupujących najciekawsze obiekty powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnika. Zaplanowano 5 takich nowych produktów:
1) Szlak Wielokulturowy - obejmujący zabytki związane charakterystyczne dla różnych społeczności wyznaniowych (rzymskokatolickiej, unickiej prawosławnej, judaistycznej) i etnicznych (Polacy, Słowacy, Rusini, Żydzi)
2) Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych - miejsca związane z historią Europy, w tym Polski i Słowacji
3) Szlak Ziemiański - obejmujący zachowane dwory pałace i założenia parkowe
4) Szlak Kultury Mieszczańskiej - z unikatowymi obiektami miejskimi (kamienice, elementy podziemi) zwłaszcza z okresu XVI-XVII w. gdy tereny te były jednymi z centrów rozwoju ruchu miejskiego na obszarze Karpat.
5) Szlak Dziedzictwa Zapomnianego - obejmujący miejsca powszechnie nieznane - obiekty archeologiczne, cmentarze, kapliczki itp.

Zaplanowane produkty turystyczne będą też kompatybilne z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia". Poprzez zebranie lokalnych zabytków w produkty turystyczne, a więc w formę spakietyzowanej oferty posiadającej wspólny wyróżnik (markę) osiągnięta zostanie nowa jakość - miejsca te staną się atrakcyjniejsze dla turystów, a także dla samych mieszkańców obszaru pogranicza.

2. Zwiększenie wiedzy mieszkańców oraz przyjezdnych o dziedzictwie kulturowym Pogranicza.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom o charakterze upowszechniającym, informacyjnym i promocyjnym dotyczącym obszarów w których realizowany jest projekt. Dzięki szerokiej informacji i promocji informacje o obiektach dziedzictwa kulturowego ziemi jarosławskiej i Svidnika oraz o nowych produktach turystycznych dotrą do mieszkańców i turystów, wpływając na wzrost ruchu turystycznego.

2. Okresu realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2019

3. Wartości projektu w euro: 58 425,00 euro

W ramach projektu ma powstać strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Będą one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”. Zaplanowane produkty turystyczne będą połączone z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej "Carpathia".

Strona internetowa i przewodnik to niejedyne efekty realizacji projektu. Przewidziane jest także wykonanie 85 tablic informacyjnych oraz kampania promocyjna. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych.

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (5%).

  Kliknij aby posłuchać tekstu    „Twoje miejsca - Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik. Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych” Projekt realizowany przez: Powiat Jarosławski Partner projektu: Miasto Svidnik 1. Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnik przez odwiedzających i mieszkańców. Cel ten wpisuje się bezpośrednio w cel szczegółowy 1 osi priorytetowej: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców. Realizacja tego celu dokona się dzięki wykorzystaniu potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego istniejących w powiecie jarosławskim i Svidniku W projekcie powstaną nowe produkty turystyczne (na bazie zidentyfikowanych atrakcji - obiektów dziedzictwa kulturowego), które będą intensywnie promowane wśród mieszkańców i turystów. Efektem będzie wzrost nieuciążliwej dla środowiska turystyki, która stanie się narzędziem rozwoju lokalnego. Ma to się dokonać bez istotnego zwiększenia ruchu tranzytowego wiodącego przez obszary, na których projekt będzie realizowany. Dzięki nowym produktom turystycznym i akcji promocyjnej upowszechniającej te produkty wśród lokalnych społeczności, a przede wszystkim wśród turystów znajdujących się już na obszarze Karpat nastąpi wydłużenie przeciętnej długości pobytu turystów na obszarze Pogranicza, wzrosną też wartości środków pozostawianych przez nich w lokalnej gospodarce. Nowe produkty turystyczne oparte są na atrakcjach związanych z z zachowanym dziedzictwem kulturowym, w pewnej mierze będą one także stanowić dla zwiedzających alternatywę wobec przeciążonych szlaków w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Wzrost ruchu turystycznego nie będzie się zatem wiązał z większym obciążeniem środowiska naturalnego. W zaprezentowany powyżej sposób realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia rezultatów zaplanowanych na poziomie Programu dla Osi Priorytetowej 1 tj. docenienie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru pogranicza przez mieszkańców i turystów, a także do realizacji celu szczegółowego 1 osi priorytetowej. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie atrakcyjności Pogranicza Polsko-Słowackiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie, na bazie istniejących lokalnych atrakcji, nowych produktów turystycznych - szlaków grupujących najciekawsze obiekty powiatu jarosławskiego oraz miasta Svidnika. Zaplanowano 5 takich nowych produktów: 1) Szlak Wielokulturowy - obejmujący zabytki związane charakterystyczne dla różnych społeczności wyznaniowych (rzymskokatolickiej, unickiej prawosławnej, judaistycznej) i etnicznych (Polacy, Słowacy, Rusini, Żydzi) 2) Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych - miejsca związane z historią Europy, w tym Polski i Słowacji 3) Szlak Ziemiański - obejmujący zachowane dwory pałace i założenia parkowe 4) Szlak Kultury Mieszczańskiej - z unikatowymi obiektami miejskimi (kamienice, elementy podziemi) zwłaszcza z okresu XVI-XVII w. gdy tereny te były jednymi z centrów rozwoju ruchu miejskiego na obszarze Karpat. 5) Szlak Dziedzictwa Zapomnianego - obejmujący miejsca powszechnie nieznane - obiekty archeologiczne, cmentarze, kapliczki itp. Zaplanowane produkty turystyczne będą też kompatybilne z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej Carpathia. Poprzez zebranie lokalnych zabytków w produkty turystyczne, a więc w formę spakietyzowanej oferty posiadającej wspólny wyróżnik (markę) osiągnięta zostanie nowa jakość - miejsca te staną się atrakcyjniejsze dla turystów, a także dla samych mieszkańców obszaru pogranicza. 2. Zwiększenie wiedzy mieszkańców oraz przyjezdnych o dziedzictwie kulturowym Pogranicza. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki działaniom o charakterze upowszechniającym, informacyjnym i promocyjnym dotyczącym obszarów w których realizowany jest projekt. Dzięki szerokiej informacji i promocji informacje o obiektach dziedzictwa kulturowego ziemi jarosławskiej i Svidnika oraz o nowych produktach turystycznych dotrą do mieszkańców i turystów, wpływając na wzrost ruchu turystycznego. 2. Okresu realizacji projektu: 01.07.2018 - 30.06.2019 3. Wartości projektu w euro: 58 425,00 euro W ramach projektu ma powstać strona internetowa oraz przewodnik prezentujące 85 najciekawszych, najoryginalniejszych czy najatrakcyjniejszych miejsc i obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika, w trzech językach: po polsku, słowacku i angielsku. Będą one pogrupowane według pięciu wirtualnych szlaków: wielokulturowego, wielkich wydarzeń historycznych, ziemiańskiego, kultury mieszczańskiej oraz dziedzictwa „zapomnianego”. Zaplanowane produkty turystyczne będą połączone z działaniami podejmowanymi dla całego obszaru Pogranicza i produktami turystycznymi powstającymi w ramach marki karpackiej Carpathia. Strona internetowa i przewodnik to niejedyne efekty realizacji projektu. Przewidziane jest także wykonanie 85 tablic informacyjnych oraz kampania promocyjna. Koszt całego przedsięwzięcia to blisko 250 tys. złotych. Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (5%). lipiec 2, 2018 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu