Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

unia scalenia


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

2 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gm. Pruchnik”

Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 22 347 326,07 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 14 219 603,00 zł.

Obszar Kramarzówki wynosi 1872,63 ha. Znajduje się tu 3342 działki ewidencyjne.

Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego.

Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105 

 

  Kliknij aby posłuchać tekstu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 2 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podpisał umowy ze Starostą Jarosławskim w sprawie przyznania pomocy na realizację operacji typu: Scalanie gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa została przyznana w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych na wszystkie operacje znajdujące się na zatwierdzonej liście rankingowej operacji, w tym z terenu Jarosławskiego: „Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gm. Pruchnik” Scalenie gruntów położonych w obszarze wsi Kramarzówka gmina Pruchnik – całkowity koszt operacji – 22 347 326,07 zł, w tym pomoc ze środków EFRROW w formie refundacji wynosi 14 219 603,00 zł. Obszar Kramarzówki wynosi 1872,63 ha. Znajduje się tu 3342 działki ewidencyjne. Beneficjentem programu jest Starosta Jarosławski, jako organ właściwy w sprawie przeprowadzenia postępowania scaleniowego oraz wykonania zagospodarowania poscaleniowego. Planowany termin zakończenia realizacji całości operacji w obszarze scalenia, to czerwiec 2023 r. Natomiast planowany termin realizacji I etapu (prace scaleniowe) to październik 2021 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://www.jaroslaw.samorzady.pl/kat/id/105     styczeń 3, 2020 Subskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu