Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Konkurs powiatowy „Energia odnawialna 2018”

5 czerwca 2018 r. odbyła się XI edycja konkursu, podczas której wręczono nagrody wszystkim zwycięzcom tegorocznej edycji poświęconej energii z odpadów i śmieci. W tym dniu również przypada Ogólnoświatowy Dzień Ochrony Środowiska przypominający nam wszystkim o konieczności podejmowania różnorodnych działań w lokalnych społecznościach, w których żyjemy związanych z ochroną zasobów przyrody. Takim działaniem jest kształtowanie wrażliwości wśród młodych ludzi na potrzebę segregacji śmieci i powtórnego ich przerabiania, aby dalsze pokolenia ludzi mogły żyć w czystym środowisku.

 Młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu jarosławskiego przygotowała 77 prac w trzech kategoriach konkursowych: plakat, esej i prezentacja multimedialna. Nagrody za przygotowanie najlepszych prac dla zwycięzców  ze szkół ponadpodstawowych ufundował Tadeusz Chrzan - Starosta Jarosławki oraz Referat Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatu Jarosławskiego i ściśle współpracujący z komitetem organizacyjnym konkursu kierownik referatu Janusz Burek. Natomiast nagrody za przygotowanie najlepszych prac dla zwycięzców  ze szkół podstawowych i gimnazjalnych ufundował Waldemar Paluch – Burmistrz Miasta Jarosławia i Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia Zbigniew Piskorz oraz senator RP Mieczysław Golba.

W XI edycji konkursu poświęconej energii z odpadów i śmieci 7 szkół ponadpodstawowych oraz  9 szkół podstawowych pod opieką  nauczycieli przygotowali łącznie 77 prace w trzech różnych kategoriach: plakat,  esej,  prezentacja multimedialna – film,  która cieszyła się największą popularnością i różnorodnością.

XI edycja miała na celu uwrażliwić młodzież na problem wykorzystania odpadów i śmieci jako odnawialne źródło energii oraz konieczności podejmowania aktywnych działań segregacji odpadów i śmieci w celu poprawienia stanu jakości środowiska w terenie, a co się z tym wiąże poprawę stanu środowiska przyrodniczego, w którym żyjemy. Podjęcie tych działań było możliwe dzięki współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Jarosławia oraz kontynuacji wieloletniej współpracy z Referatem Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego Jarosław.

Tekst i zdj.: Joanna Gałuszka, ZSBiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu