Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zakończenie projektu PO WER „Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł”

31 października 2018r. zakończyła się realizacja projektu  ” Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie  pochodziło z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Cele projektu:

Cel 1: Umożliwienie uczniom(przyszłym absolwentom)naszej szkoły zdobycie wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych i pożądanych zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy

Cel 2: Wyrobienie u uczniów otwartości i wrażliwości  międzykulturowej oraz umiejętności adoptowania się do warunków życia   i pracy w innym kraju europejskim dzięki  poznaniu kultury innego narodu i doskonaleniu języka obcego, w tym zawodowego

Cel 3: Wykształcenie u uczniów kreatywności, chęci poszukiwania nowych rozwiązań oraz poszerzania horyzontów myślowych będących  zaczątkiem do samorealizacji, samo zatrudnienia lub podjęcia pracy w istniejących już zakładach

REZULTAT  UZYSKANE PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł”

W ramach realizacji  projektu uczniowie osiągnęli:

    Rezultaty miękkie w postaci:

    przyrostu wiedzy zawodowej, doświadczeń praktycznych oraz nabycie umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu

    podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na znalezienie pracy zgodnej z oczekiwaniami uczestnika

    poprawy znajomości j. niemieckiego na poziomie podstawowym i zawodowym i przełamanie bariery językowej

    zwiększenia motywacji do nauki języków obcych

    wzrostu samooceny i pewności siebie

    wykształcenia kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji i przełamanie stereotypów kulturowych

    nabycia umiejętności interpersonalnych

    poznania historii i kultury Niemiec

    nawiązania ciekawych kontaktów

    nabycia pewności siebie i poruszania się na europejskim rynku pracy

    Rezultaty twarde w postaci:

    certyfikatu uczestnictwa w stażu/odbycia mobilności od organizacji przyjmującej,

    zaświadczenia potwierdzającego uzyskane umiejętności

    certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu od opiekuna zakładu, w których odbywali staże, ze wskazaniem zakresu realizowanych zadań i indywidualną oceną o stażyście

    certyfikatu Europass -Mobilność,

    certyfikatu Europass CV

    pozytywny wynik egzaminu zawodowego

Informacja prasowa (tekst, zdj.) Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A.Mickiewicza w Radymnie

Kliknij aby posłuchać tekstu