Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

O bezpieczeństwie podczas wakacji w powiecie jarosławskim

5 czerwca odbyło posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wspólnie z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim oraz Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa Rady Powiatu. Dotyczyło zapewnienia bezpieczeństwa podczas zbliżających się wakacji.

Posiedzenie otworzył starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, który wskazał na potrzebę partnerskiego współdziałania i zaangażowania instytucji i służb które w swoich kompetencjach realizują zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie letniego wypoczynku.

Zgodnie z planem posiedzenia Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu w swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę wzorem lat ubiegłych realizację działań pn. „Bezpieczne wakacje”. Między innymi działania: kontrola autokarów przewożących dzieci na wypoczynek – parking MOSIR W Jarosławiu, wspólne kontrole z innymi służbami kolonii i akwenów wodnych.

Zastępca Wójta Gminy Wiązownica  omówił przygotowania bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży nad akwenem wodnym w Radawie. Wskazał że jest to 2. kąpielisko na terenie powiatu jarosławskiego i zapewnia bezpieczny wypoczynek.

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP omówił zadania straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w zgłoszonych obiektach wypoczynkowych i kolonijnych. Stwierdził że zadania są realizowane na bieżąco. Przedstawił zabezpieczenie przeciwpożarowe kompleksu leśnego Radawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdziła, że na bieżąco prowadzone będą kontrole w zakładach zbiorowego żywienia. Cyklicznie prowadzony jest nadzór sanitarny nad jakością wody w kąpieliskach w Radawie i ZEK Radymno.

Przedstawiciel Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu omówił możliwości przyjęcia poszkodowanych w sytuacji wystąpienia zdarzenia masowego. Zaznaczył, że zadania będą realizowane według przyjętych procedur, wspólnie z Centrum Ratownictwa Medycznego w Przemyślu i Lekarzem Koordynatorem w Rzeszowie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformowała, że wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu i Centrum Ratownictwa Medycznego w Jarosławiu organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych „Bezpieczne Wakacje” tj. udzielanie pierwszej pomocy, omówienie zasad ruchu drogowego.

W końcowej części posiedzenia wskazano na potrzebę monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu, współdziałania i współpracy służb w zakresie przewozu dzieci i młodzieży.

Informacja: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Kliknij aby posłuchać tekstu