Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Program wyrównywania różnic między regionami III

Uprzejmie informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił termin naboru wniosków i wystąpień w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w następujących obszarach:

  1. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  2. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  3. Obszar D – likwidacja barier transportowych,
  4. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  5. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowych,

 

Kompletne wnioski dotyczące obszarów B, C, D i E należy składać do dnia  31.01.2019 r. na Kancelarię Starostwa Powiatowego w Jarosławiu (pok. nr 1, parter) - wnioski do pobrania ze strony www.starostwo.jaroslaw.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie www.pfron.org.pl zakładka Programy i zadania PFRON.

Kliknij aby posłuchać tekstu