Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Zarządzanie Projektem pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, 2

Zarządzanie Projektem pod nazwą: Od przedszkola do dorosłości – kompetentne szkoły w Powiecie Jarosławskim, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Kierownik Projektu - zamówienie o wartości mniejszej niż kwota określone w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (poniżej 30 000 euro).

Podmiot ogłaszający przetarg: Powiat Jarosławski – Zarząd Powiatu Jarosławskiego

Termin składania ofert: 09. 02. 2015 r.

Ostatnio zmienianywtorek, 10 luty 2015 09:37
Kliknij aby posłuchać tekstu